Skúšky základného výcviku jazdca v Areáli zdravia Rozálka - 04. mája 2014

Dňa 04. mája 2014 sa o 10:00 hod uskutočnia v Areáli zdravia Rozálka skúšky základného výcviku jazdca, ktoré organizuje občianske združenie JK Rozálka.

Program skúšok je nasledovný:

09:30 - 10:00 hod príchod účastníkov, registrácia - rozdelenie do dvoch skupín

10:00 - 11:00 teoretická skúška 1. skupina - písanie testu; 2. skupina praktická skúška - jazdenie v hale

11:30 - 12:30 teoretická skúška 2. skupina - písanie testu; 1. skupina praktická skúška - jazdenie v hale

13:00 - slávnostné vyhlásenie výsledkov skúšok

Prihlášky posielajte na rozalka@rozalka.sk

Každý účastník je povinný priniesť si osobne prihlášku s potvrdením od doktora - tlačivo môžete nájsť na stránke SJF na linku:
http://www.sjf.sk/info_pravidla.php v sekcii Skúšky základného výcviku jazdca (strana 14)

PhDr. Martin Havlík
predseda JK Rozálka

Zoznam všetkých aktualít: 1 2 3 >  Posledná